Start | Kontakt | Information

Information

Vad ingår i startkostnaden?
 • Er tävling läggs upp på www.reallyrally.se.
 • Vi tar hand om anmälan till er tävling.
 • Tävlande kan anmäla sig online, eller skicka sin anmälan per post.
 • Vi meddelar er hur många noter som behövs beställas och vilken typ av noter.
 • Efter att anmälningstiden gått ut sammanställer vi underlaget i form av färdiga anmälningsblanketter och provningsprotokoll rallybil B som skickas till er i PDF-format.
 • Lottning av klasserna.
 • Alla dokument läggs upp till tävlande på www.reallyrally.se.
 • Avisering om startbekräftelse, PM, info mm till anmälda via epost och SMS.

Om arrangören själv tillhandahåller anmälan och använder reallyrally för resultahantering till tävlingen så tillkommer 2000 kr i administrationsavgift för uppläggning i vårt resultatsystem.

Vad ingår i hantering efter/avanmälningar?
 • Mottagning per telefon eller mejl.

Om arrangören själv sköter detta och använder reallyrally för resultaten tillkommer 1000 kr i administrationsavgift för inmatning av data i vårt resultatsystem.

Vad ingår i resultathanteringen?
 • På tävlingsdagen hanterar vi alla resultat förutsatt att ni tillhandahåller personal som mottager tiderna ute i från sträckorna.
 • Vi rapporterar in tiderna i vårt system och publicerar dessa tider direkt online.
 • Tävlande och publik kan följa tävlingens resultat direkt på vår sida: www.reallyrally.se
 • Vi lägger även upp brutna tävlande, och orsak på vår sida.

 Vi har två sätt att publicera Online-tiderna:

 • Genom en totallista uppdelad klassvis. '
 • Genom en lista som automatiskt uppdaterar sig själv var 20:e sekund. Denna funktion gör att ni enkelt kan visa tiderna via en projektor istället för att hänga upp ”remsor”.

Arrangerande klubb tillhandahåller projektor och dator för resultatvisning. Om ReallyRally ska tillhandahålla detta till kommer en hyra på 500 kr.

Efter tävlingens slut publicerar vi en officiell resultatlista på www.reallyrally.se och ni får givetvis denna i PDF-format också. Vi löser även utskifter på tävlingsdagen.

Vi tillhandahåller även en förbundslista med licens nr. och regnr. som skrivs under av domaren.

Till dommarmötet efter tävlingen får ni en statistikraport med bland annat: snitthastigheter på varje SS, snabbast på varje SS, antal anmälda, antal avanmälda, antal brutna.

Anmärkningar

För att vi ska kunna lägga upp onlinetider under tävlingen på vår sida krävs det att det finns tillgång till Internet, eller att det finns bra mobildata täckning för Telia eller Net1. Om tävlingen blir inställd har ReallyRally rätt att debitera arrangören startkostnaden.

Arrangerande klubb tillhandahåller projektor för resultatvisning. Om ReallyRally ska tillhandahålla detta till kommer en hyra på 500 kr.

ReallyRally avsäger sig allt ansvar gällande visning av resultaten online vid eventuell driftstörningar på internet eller från webbleverantören.

Vid resultat på serviceplats förutsätter detta att mobil datatäckning eller en internetuppkoppling finns